Alumni klub Univerze na Primorskem - Stran 1

Jezik:

Alumni klub Univerze na Primorskem (Alumni UP) predstavlja strokovno, znanstveno, povezovalno in družabno stičišče vseh diplomantov in diplomantk dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem. Z željo, da ohranjamo povezanost med različnimi generacijami diplomantov, profesorji, raziskovalci, sodelavci, študenti in partnerji iz okolja, vas vabimo, da se nam pridružite!

*

E-naslov:

*

Ime in priimek*

Članica UP:

*

Študijski program:

*

Stopnja:

*

Leto zaključka študija:

Naslov zaključnega dela (opcijsko):

*

Naslov:Telefonska številka (opcijsko):

*

S podpisom pristopne izjave soglašam, da Univerza na Primorskem zgoraj podane podatke uporablja za namene delovanja Alumni UP, in sicer:

S klikom na 'Pošlji' potrjujem, da sem seznanjen s pravico, da lahko kadarkoli s pisno izjavo zahtevam, da Univerze na Primorskem trajno ali začasno preneha obdelovati moje osebne podatke v zgoraj opredeljene namene.

V skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) vas obveščamo, da bo Univerza na Primorskem kot upravljavec vaše osebne podatke uporabljala zgolj za namen/e, za katere ste podali izrecno soglasje s spodnjim podpisom. Univerza na Primorskem vaših osebnih podatkov ne bo posredovala drugim družbam ali tretjim osebam.  Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). V skladu s to privolitvijo se bodo vaši osebni podatki hranili trajno oz. do preklica.

Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da pišete na elektronski poštni naslov: alumni@upr.si in zahtevate preklic soglasja ter izpis iz Alumni kluba UP. Kot posameznik ste v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov upravičeni od upravljavca kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Upravičeni ste tudi do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter do prenosljivosti osebnih podatkov. V kolikor bi smatrali, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem, lahko vložite pritožbo pri informacijskemu pooblaščencu.  Informacije o upravljavcu, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge informacije v zvezi z uporabo in varovanjem osebnih podatkov lahko preberete na spletnem naslovu www.upr.si. oziroma lahko pišete na naslov Univerza na Primorskem, Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov - DPO, Titov trg 4, 6000 Koper ali na elektronski poštni naslov: dpo@upr.si.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>