INTERSECT

Spoštovani,
s tem vprašalnikom bi radi pridobili dragocene informacije o porodnih izkušnjah in počutju mater, ki so rodile v zadnjih treh letih. Vprašanja se nanašajo na vaš porod, izkušnje, občutke in podporo pri tem pa tudi na vaše počutje sedaj in vaše doživljanje vloge matere. Vprašanja so del mednarodne raziskave INTERSECT (International Survey of Childbirth-related Trauma). 

Vaši odgovori so zaupni in anonimni. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno, od sodelovanja lahko kadarkoli  odstopite. Vprašalnik vam bo vzel približno 15-20 min časa. 
Če bi želeli več informacij, lahko kontaktirate vodjo slovenskega dela raziskave na tjasa.stepisnik.perdih@fuds.si. 

Za vaš čas in sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo,
Tina Jakše, prof. specialne pedagogike
dr. Metka Skubic  
doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih