Evropska noč raziskovalcev 2023

Spoštovani,
Filozofska fakulteta skupaj z drugimi članicami Univerze v Ljubljani že tretjič  izvaja projekt Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti!, zato nas zanimajo vaša stališča o znanosti in raziskovanju nasploh, še posebej vaši pogledi na družboslovje in humanistiko. V zaključku sledi še nekaj kratkih vprašanj o Evropski uniji.

Prosimo vas, da si vzamete 3 minute časa za izpolnjevanje anonimnega vprašalnika. 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Ekipa projekta Humanistika, to si ti!


Financira Evropska unija. Za izražena mnenja in stališča odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za raziskave. Niti Evropska unija niti Izvajalska agencija za raziskave nista odgovorni zanje. “Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”