0%
100%

OJP-Izvajalci-participativnih-praks

Urbanistični inštitut Republike Slovenije skupaj s podjetjem LUZ, d. d. po naročilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izvaja nalogo »Participativno načrtovanje in urejanje javnih prostorov v manjših krajih v Sloveniji«. Naloga poteka v okviru priprave podrobnejših pravil, splošnih smernic in priporočil kot del državnega prostorskega reda. Namen naloge je pregled domačih in tujih primerov dobrih praks participativnega urejanja javnih prostorov v manjših krajih ter izdelava smernic za participativno načrtovanje in urejanje javnih prostorov manjših krajev v Sloveniji. Manjši kraji v Sloveniji so pomemben člen v policentrični urbani mreži, urejeni javni prostori pa eden od bistvenih elementov, ki vplivajo na kakovost življenja v naseljih.  

Slovenska mesta so v primerjavi z drugimi evropskimi mesti majhna do srednje velika. Le dve mesti imata več kot 50.000 prebivalcev. Od skupno 6035 slovenskih naselij ima kar 5.448 naselij (90 %) manj kot 500 prebivalcev, v njih pa živi okoli tretjina prebivalcev Slovenije. Iz pregleda demografije je razvidno, da v Sloveniji v naseljih z manj kot 5000 prebivalci živi več kot 60 % prebivalstva, zato je še posebej pomembno urejanje javnih prostorov tudi v manjših naseljih.  

Z anketo bi radi raziskali specifike participativnega urejanja javnega prostora. Prosimo vas, da anketo izpolnite v celoti. Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, bodo uporabljeni izključno za potrebe izvajanja naloge. Rezultati bodo predstavljeni na javnem dogodku, če bi se ga želeli udeležiti, ob koncu ankete prosimo vpišite svoj e-naslov za obveščanje.

Reševanje bo vzelo približno 30 minut. Hvala že vnaprej za vaše odgovore.

Prvi del vprašalnika se nanaša na participativne prakse urejanja prostora na splošno, drugi del vprašalnika pa se osredotoča na specifike urejanja javnega odprtega prostora.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>