0%
100%

Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji

VPRAŠALNIK ZA VODILNE V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

 

Spoštovani!
Pred vami je anketa, s katero želimo oceniti stanje nevladnih organizacij (NVO), raziskati njihov potencial za razvoj in nudenje storitev ter identificirati potrebe za krepitev njihovih kapacitet. Izvajamo jo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, v partnerstvu s Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za upravo in Centrom nevladnih organizacij – CNVOS, sofinancirata pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo.
Vljudno prosimo, da vprašalnik izpolnijo vodilni v organizaciji. Vaše mnenje je zelo pomembno, saj že desetletja predstavlja poglavitni in najzanesljivejši vir študij, ki analizirajo stanje nevladnega sektorja. Zato vas prosimo, da si vzamete nekaj trenutkov in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete, kar vam bo vzelo približno 30 minut, s tem pa se tudi strinjate, da pridobljene podatke lahko uporabimo za raziskovalne, strokovne in znanstvene namene. Prosimo za vašo potrpežljivost in vztrajanje do konca. Izsledki raziskave bodo služili Ministrstvu za javno upravo pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028 ter bodo tako pomembna podlaga za oblikovanje podpornih mehanizmov in ukrepov za razvoj nevladnega sektorja. Zato je zelo pomembno, da pridobimo čim več podatkov, s pomočjo katerih bomo lahko ministrstvu predlagali ustrezne ukrepe.
Anonimnost vaših odgovorov je zagotovljena. Rezultati raziskave bodo anonimizirani in predstavljeni v agregatni obliki ter se bodo uporabljali izključno za raziskovalne, strokovne in znanstvene namene.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
S spoštovanjem,
Izr. prof. dr. Tatjana Rakar
(vodja projekta)

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>