Prenos dobrih praks iz Interreg projektov ter vključevanje makoregionalnih strategij v projektne vsebine - Stran 1


Projekt ROAD3P sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU.

Namen projekta je krepiti kapacitete raziskovalnega sektorja v smislu uresničevanja zastavljenih ciljev EU ter zagotoviti večjo uspešnost Slovenije v projektnih prijavah.
 PRENOS DOBRIH PRAKS – ROAD3P

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

6. 6. 2024

PRIJAVNICA 

*

Ime:

*

Priimek:

*

Elektronski naslov:

*

Organizacija:

*

Vloga v organizaciji: 

*

Morebitne diete in prehranske omejitve:

Dogodek bo fotografiran in sneman. Z oddajo prijave na dogodek dajete organizatorju nepreklicno soglasje in pravico, da napravi video in zvočne posnetke, pridobljen material pa uporabi po lastni presoji. S tem odrekate vsakršno odgovornost v zvezi z navedenim in se seznanjate s tem, da organizatorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo ter premoženjsko škodo ali izgubo premoženja kot posledico navedenega.

*

Na podlagi 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ESS, z označitvijo "Da, strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov" potrjujete, da ste seznanjeni s tem, da bodo osebni podatki (Ime, priimek, organizacija, elektronski naslov) skladno z veljavno zakonodajo zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe projekta ROAD3P - Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn, ki je bil odobren na javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU.

Na elektronski naslov vam bomo poslali potrditev prijave.