0%
100%

OCPS Razkrižje - Anketa za prebivalce - 2024

Spoštovani občani,

 
Občina Razkrižje pripravlja svojo prvo občinsko celostno prometno strategijo (OCPS)*. To je strateški dokument načrtovanja prometa, ki omogoča celostne spremembe prometa ter boljšo kakovost bivanja na območju celotne občine za sedanje in prihodnje generacije.

Anketa, ki je pred vami, je eno izmed ključnih orodij vključevanja splošne javnosti v proces priprave OCPS ter hkrati zagotavljanja izdelave kakovostnega dokumenta.

Vabimo vas, da si vzamete približno 15 minut in nam sporočite svoje mnenje glede vizije, stanja in razvoja prometa v občini. 

Za vaš čas in sodelovanje se vam želimo zahvaliti z nekaj nagradami, ki jih bomo izžrebali septembra 2024 v času Evropskega tedna mobilnosti. Podrobne informacije so na koncu ankete.


         

Izdelovalca OCPS sta Razvojna agencija Sinergija in Urbanistični inštitut Republike Slovenije s podizvajalcem ZUM d.o.o., operacija pa se financira s sredstvi Kohezijskega sklada, Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji ter sredstvi vseh štirih občin. OCPS se sicer pripravlja v konzorciju štirih sosednjih občin (Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej), pri čemer bo imela vsaka občina na koncu svoj občinski dokument. Objava o pričetku operacije.