SEEtheSkills: Energetická efektívnosť / EE-zručnosti v realizácii stavieb

Tento prieskum je realizovaný v piatich európskych krajinách: Slovinsko, Holandsko, Slovensko, Španielsko a Severné Macedónskorámci v rámci projektu SEEtheSkills a je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 pre Výskum a inovácie na základe dohody o grante č. 101033743 - SEEtheSkills.

Tento prieskum sa vykonáva v súlade s politikou GDPR EÚ. Pre pokračovanie je nevyhnutné, aby ste si pozorne prečítali informovaný súhlas a označili, či súhlasíte.

Kompletné znenie pravidiel GDPR v rámci SEEtheSkills nájdete: https://seetheskills.eu/GDPR

Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov.


WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>