Енергетска ефикасност / Вештини за енергетска ефикасност на градежни техничари и работници

Истражување во рамки на проектот SEEtheSkills кое се реализира во 5 европски земји: Словенија, Холандија, Словачка, Шпанија и Северна Македонија.

Ова истражување е подржано од Европската Комисија преку програмата за истражување и иновации Хоризон 2020 со договорот за грант бр. 101033743.

SEEtheSkills GDPR Policy: https://seetheskills.eu/GDPR


WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>