SEEtheSkills: Компании кои се занимаваат со изградба или реновирање на енергетски ефикасни објекти или нудат услуги во насока на постигнување на енергетска ефикасност на објектите

Истражување во рамки на проектот SEEtheSkills кое се реализира во 5 европски земји: Словенија, Холандија, Словачка, Шпанија и Северна Македонија. Ова истражување е подржано од Европската Комисија преку програмата за истражување и иновации Хоризон 2020 со договорот за грант бр. 101033743

SEEtheSkills GDPR Policy: https://seetheskills.eu/GDPR


WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>