0%
100%

VPLIV SOCIALNE PROBLEMATIKE NA ZDRAVSTVENO PISMENOST PACIENTOV

Spoštovani!

Sem Tanja Udovč, študentka magistrskega študija na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu. Z anketnim vprašalnikom želimo ugotoviti zdravstveno pismenosti v občini Radeče ter vpliv socialne problematike na zdravstveno pismenost. Anketni vprašalnik je povsem anonimen,  sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketo ter odgovorite na vsa vprašanja, saj nam koristi le popolnoma izpolnjen vprašalnik. Za sodelovanje in vaš trud se vam že v naprej iskreno zahvaljujem!