Ven za zdravje 3 - dobre prakse

Predstavite nam dobre prakse v vaši občini!

Pred vami je drugi korak prijave vaših občinskih primerov ureditve zelenih površin, ki spodbujajo telesno dejavnost prebivalcev.  Za ta namen smo pripravili vprašalnik, s katerim se zbirajo vse potrebne informacije za končni izbor dobrih preks in njihovo predstavitev v Zbirniku Ven za zdravje. Vsaka občina lahko prijavi več dobrih praks. Za vsako prijavljeno dobro prakso se izpolni ločen vprašalnik. Najprej se vnese osnovne podatke o dobri praksi, sledi vnos odgovorov na vprašanja o ureditvi, ki vam in nam pomagajo opredeliti ali gre res za dobro prakso, na koncu pa ste zaprošeni še za opis lokacije in fotografije ureditve ter za komentar o pridobljenih izkušnjah, ki so lahko koristne tudi za druge občine. Zato je zelo pomembno, da vprašalnik izpolnite v celoti. 

Vprašalnik lahko izpolnjujete v več delih, na način da kliknete na ikono "Nadaljuj kasneje" v zgornjem desnem kotu in si shranite povezavo na vaš dokument. 
*Gumb "Nadaljuj kasneje" omogoča, da nadaljujete od strani kjer ste končali, ne omogoča pa vpogleda in popravljanja odgovorov za nazaj. V primeru tehničnih težav nam pišite na mail: venzazdravje@posta.uirs.si 


Namen vprašalnika je zbrati dovolj ustreznih informacij o posameznih primerih dobrih praks v občinah, da se le-te lahko predstavijo v spletnem Zbirniku programa Ven za zdravje 3 - https://venzazdravje.uirs.si/sl-si/.
 
Vabimo vas, da spletni vprašalnik izpolnite za vse tiste primere ureditev ali preureditev zelenih površin v vaši občini, ki bi jih želeli objaviti in kot dobro prakso deliti z drugimi občinami kot tudi strokovno in splošno javnostjo. 

Rok za izpolnitev vprašalnika oz. prijavo vaših dobrih praks je 1. julij 2024. 

Kot zelene površine za Zbirnik opredeljujemo vse tipe zunanjega prostora, za katere je značilna prisotnost naravnih prvin (ki omogočajo ali spodbujajo različne oblike telesne dejavnosti), so javno dostopni za vse in jih redno, vsakodnevno uporabljajo prebivalci. Izbrane ureditve morajo ustrezati tudi vsem drugim pogojem, ki so bili navedeni v prvem delu spletnega vprašalnika, torej: 

  • da so blizu bivališč, 
  • da izboljšujejo aktivno uporabo urejenega sklenjenega območja (min 250 m2) oz. uporabo povezave v prostoru (ki omogoča vsaj 15 minutno hojo, tek ali kolesarjenje) ter 
  • da se je z njimi izboljšalo tudi še vsaj dve od naslednjih značilnosti: privlačnost za izvajanje telesne dejavnosti; opremljenost; urejenost in vzdrževanost; dostopnost za vse, tudi za osebe z oviranostmi; varnost; povezanost z drugimi območji.