Prijavnica za interesne dejavnosti - PS

Spoštovani starši,
prosimo vas, da skupaj z vašim otrokom pregledate ponujene interesne dejavnosti in izpolnite prijavnico. Mentorji interesnih dejavnosti bodo v mesecu oktobru seznanili prijavljene učence o vseh podrobnostih.

                                                                                                                                               Ravnateljica Jasna Korbar                                     

S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem prijave.