Prijavnica na interesne dejavnosti za šol. leto 2023-24 - Stran 1

*

Ime in priimek otroka

*

Razred

Interesne dejavnosti, ki jih bo otrok obiskoval v šol. letu 2023-24

Možnih je več odgovorov

*

Ime in priimek starša/skrbnika

*

Elektronski naslov starša/skrbnika

(npr. janez.novak@example.com)