Anketni vprašalnik o zadovoljstvu s šolsko prehrano v šol. letu 2023/2024

Ustrezna prehrana in zdrav življenjski slog pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja.
S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.