0%
100%

Obvladam računalništvo - učitelji

Pozdravljena dragi učitelji/-ce.

V okviru projekta Razvijanje temeljnih računalniških konceptov, perspektiv in praks pri učencih 2. triletja OŠ s pomočjo e-učenja v obliki interaktivnih odprtih izobraževalnih virov (OER) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo razvili učno gradivo za poučevanje računalništva v 2. triletju. Učno gradivo je prosto dostopno na spletnem mestu Obvladam računalništvo in je na voljo vsem učiteljem, predvsem pa učencem.

Vključuje tako razlago kot tudi interaktivne naloge, s katerimi učenci preverijo usvojeno znanje. Učiteljem je lahko v pomoč pri obravnavi učne snovi s področja računalništva.

Za namen raziskovalnega dela in izboljšav učnega gradiva, Vas prosimo, da nam podate svoje mnenje o pripravljenem učnem gradivu.

Anketo pričnete reševati s klikom na Naslednja stran.

Vodja projektne skupine
dr. Alenka Žerovnik