0%
100%

Obvladam računalništvo - učenci

Pozdravljena draga učenka, pozdravljen, dragi učenec.

S svojo učiteljico oz. študentko si pri pouku računalništva uporabil učno gradivo na spletnem mestu Obvladam računalništvo, ki smo ga zate pripravili v okviru projekta na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Prosimo te, da nam podaš svoje mnenje o pripravljenem učnem gradivu.

Anketo pričneš reševati s klikom na Naslednja stran.

Vodja projektne skupine
dr. Alenka Žerovnik