0%
100%

Lov medveda in divjega prašiča

Sem Tim Pirc in zaključujem magistrski študij Gozdarstva na Biotehniški fakulteti. Moja zaključna naloga, ki jo pripravljam pod mentorstvom prof. Klemna Jerine in ima naslov ˝Primerjava kakovosti odstrela rjavega medveda in divjega prašiča z visokih prež ob krmiščih s tehnikami lova s tal.˝ bo deloma temeljila na anketi v nadaljevanju, za katero Vas prosim k sodelovanju. Sicer sem tudi sam aktiven lovec v lovski družini Tomišelj.
 
Cilj naloge je ugotoviti ali uporaba krmišč in visokih prež pri izvajanju lova na izbrani vrsti pozitivno vpliva na možnost selektivnega odstrela in “etičnega” odstrela. Osvetlili bomo tudi vplive tehnike lova na zmožnost doseganja prihodkov od trofejnega lova, prodane divjačine in večje varnosti lovcev. 

Namen naloge je preučiti tehnike lova, ki se uporabljajo za lov na divjega prašiča in rjavega medveda v srednjeevropskih, balkanskih in skandinavskih državah. Tehnike in strategije lova se med državami razlikujejo. Raziskave, ki bi pokazale katere tehnike lova so učinkovitejše za zmanjšanje možnosti zastrela oziroma poškodbe plena, so redke. Lovne tehnike, povezane z manjšim tveganjem za zastrel, bi morale biti prednostne tako iz varnostnega kot iz etičnega vidika. 

Rezultate anket bomo primerjali s pridobljenimi podatki iz podobnih anket s Hrvaške, Norveške in Švedske. 

Anketa je popolnoma anonimna v vseh delih. Sestavljena je iz 5 sklopov vprašanj, vsak sklop predstavlja »en posamezen lov« oziroma uplenitev enega osebka. Ko rešite en sklop lahko nadaljujete (in vas to prosimo, če se dogodka le spomnite) ali pa zaključite anketo. Prosil bi Vas za resnične podatke in čim bolj natančne ocene mase živali in strelne razdalje. Sklop vprašanj prosim izpolnite tudi, če osebek ni bil najden, saj je to pomemben podatek v vsebini raziskave. Pridobljene podatke bomo uporabili le v znanstveno raziskovalne namene in bodo prikazani kot rezultati v magistrski nalogi. 

Izpolnjevanje ankete traja približno 10 minut.

Za Vaše sodelovanje, verodostojne odgovore in prispevek k znanju o lovstvu se vam vnaprej iskreno zahvaljujem!   

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>