Odjava šolske prehrane - Stran 1

V  primeru  bolezni  ali  druge  odsotnosti učenca lahko  naročnik odjavi naročilo šolske prehrane preko spletnega obrazca ali preko telefona v tajništvo šole (velja tudi za podružnico v Krogu) na telefonsko številko: 02 - 530 84 23 ali 051 - 215 269. Če je bila odjava prehrane podana zjutraj do 8.15, se šteje za pravočasno in velja z istim delovnim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Prepozno odpovedani ali neodpovedani obroki se ne odštevajo oziroma subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava  prehrane za nazaj ni mogoča. Nepravilno izpolnjena odjava ni veljavna.

*

Ime in priimek starša oz. skrbnika:

*

Ime in priimek učenca/učenke:

*

Oddelek učenca/učenke:


*

Datum začetka odjave:

*

Datum konca odjave:   

*

Katere obroke odjavljate?

Možnih je več odgovorov

Želite še kaj sporočiti?