0%
100%

Spolno nasilje

Smo raziskovalna skupina, ki deluje pod imenom Rezistenca in izvajamo anketo na temo spolnega nasilja, ki ga doživljajo študentke in študenti s strani zaposlenega pedagoškega kadra na fakultetah, akademijah in višjih šolah. K sodelovanju v anketi vabimo vse aktualne in nekdanje študentke ter študente, posebno pa vse tiste, ki so v času študija na fakultetah, akademijah in višjih šolah doživljali (ali še doživljajo) katerokoli obliko spolnega nasilja s strani pedagoškega osebja (profesorjev in profesoric, asistentov in asistentk ter drugih izvajalcev pedagoškega programa). Anketa je anonimna. Raziskava bo potekala na vseh slovenskih fakultetah, akademijah in višjih šolah. Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu feministicna.rezistenca@gmail.com.

Potreba po raziskavi se je pokazala ob spremljanju individualnih zgodb spolnega nasilja na fakultetah, zato smo se odločile, da področje spolnih zlorab bolje raziščemo. Cilj raziskave je v prvi vrsti prekinitev molka, zato zbiramo osebne zgodbe in pričevanja študentk ter študentov. Predvsem poudarjamo potrebo po razumevanju neenakih razmerij moči in konteksta spolnega nasilja na fakultetah ter iskanju sistemskih rešitev znotraj Univerz v Sloveniji. Raziskavo vidimo kot del širše kampanje proti spolnemu nasilju, gibanja #jaztudi (#metoo) in kot priložnost za uresničevanje Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulski konvenciji).  Podatki, ki bodo zbrani v letu 2020/2021 v Sloveniji, bodo dostopni tudi širši javnosti. S sodelovanjem v raziskavi boste prispevali k razumevanju in vidnosti spolnega nasilja na fakultetah, akademijah in višjih šolah ter razširjenosti spolnega nasilja v Sloveniji.

Izjava o varovanju podatkov in zasebnosti

Anketa je anonimna, z njo ne zbiramo podatkov, ki bi razkrili vašo identiteto. Raziskovalke bomo tekom obdelave podatkov zakrile vse informacije, ki predstavljajo tveganje razkritja (npr. zaradi kombinacije podatkov, kot so spol, smer študija, letnik), preden jih bomo objavile. Anonimni podatki raziskave bodo varno shranjeni v nacionalnem Arhivu družboslovnih podatkov in tam dostopni za raziskovalne namene. Raziskovalke bomo zbrane podatke varovale v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo ter v skladu z mednarodnimi kodeksi raziskovalne etike in etičnim kodeksom za raziskovalce Univerze v Ljubljani.


Raziskovalna skupina, november 2020

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>