0%
100%

Samoopredelitev oseb z avtizmom in izkušnje mikroagresije, diskriminacije ter avtostigme

Spoštovani,

vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Samoopredelitev oseb z diagnozo avtizem, izkušnje mikroagresije in diskriminacije ter avtostigmatizacije, ki jo v okviru doktorskega dela izvajava doktorska študentka Pedagoške fakultete Tina Žumbar in prof. dr. Irena Lesar.

Namen raziskave je ugotoviti, kakšna so stališča odraslih z diagnozo avtizem do različnih poimenovanj te družbene skupine kot tudi raziskati morebitne izkušnje z mikroagresijo in diskriminacijo ter avtostigmatizacijo. Izpolnjevanje vam bo vzelo približno 10-15 minut.

Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko med izpolnjevanjem vprašalnika kadarkoli prekinete. Zapisi vaših stališč in izkušenj ter spremljajoči demografski podatki bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno bodo objavljeni le skupinski rezultati, zato vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita.
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na izvajalki na e-poštni naslov zumbar.tina@gmail.com ali irena.lesar@guest.arnes.si.

S klikom ''Naslednja stran'' zagotavljate, da ste izjavo prebrali in potrjujete svojo privolitev za sodelovanje v raziskavi Samoopredelitev oseb z diagnozo avtizem, izkušnje mikroagresije in diskriminacije ter avtostigmatizacije ter dovolite uporabo podatkov v znanstveno-raziskovalne namene.