0%
100%

Vprašalnik o šolski prehrani za starše 2024

Vabimo vas k reševanju ankete o prehrani na naši šoli, ki nam bo omogočila boljši vpogled v šolsko prehrano in možnosti za izboljšave v naslednjem letu.