0%
100%

Ugled komunalnega podjetja

V okviru študija Strateškega tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani razvijamo model za merjenje ugleda javnih komunalnih podjetij v Sloveniji.

Prosimo vas, da skrbno preberete vprašanja in navodila ter nanje iskreno odgovorite. Z odgovori, ki vam bodo vzeli med 10 in 15 minut časa, boste pomembno prispevali k naši raziskavi.

Zagotavljamo vam, da je anketa anonimna, vsi zbrani podatki pa so zaupne narave in bodo uporabljeni izključno za namen naše raziskave. 

Anketni vprašalnik se nanaša na “komunalne storitve”, pri čemer imamo v mislih predvsem storitve gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje s komunalnimi odpadki, urejanje javnih površin ...), pa tudi tiste storitve, ki jih javna komunalna podjetja opravljajo na trgu (gradbene in servisne storitve, storitve upravljanja stavb ...). 

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in sodelovanje pri raziskavi.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>