Anketa o šolski prehrani 23/24

Prosim, da izpolniš to anketo vestno in korektno, saj tvoji odgovori vplivajo na nadaljnje ravnanje v povezavi s šolsko prehrano in jedilniki. Ne izpuščaj odgovorov.