Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI

Hvala za vašo odločitev za prijavo kršitve predpisa v vašem delovnem okolju v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri)

Prijavo lahko poda le fizična oseba in jo pošlje na naslov za prijave v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični (v nadaljevanju: zavod).
Prijavo lahko pošlje tudi elektronsko na zaupnik@osferdavesela.si

Ta prijava ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile zunaj vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno.

Vašo prijavo bo obravnaval zaupnik v zavodu in vam po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov zavoda. Prijava bo obravnavana v postopku, kot je opredeljen v notranjem aktu.

Če notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati, lahko podate zunanjo prijavo pristojnemu organu (14. člen ZZPri).

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>