0%
100%

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO V ŠOLSKEM LETU 2024 ZA UČENCE

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s šolsko prehrano v šolskem letu 2023/2024