IZOBRAŽEVANJE - HOJA, 20. januar 2021 - Stran 1

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE - HOJA

v sredo, 20. januarja 2021 od 10:00 do 14:00, na spletu.

Dogodek bo sneman. Z oddajo prijave na dogodek dajete organizatorju nepreklicno soglasje in pravico, da napravi video in zvočne posnetke, pridobljen material pa uporabi po lastni presoji. S tem odrekate vsakršno odgovornost v zvezi z navedenim in se seznanjate s tem, da organizatorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo ter premoženjsko škodo ali izgubo premoženja kot posledico navedenega.

*

Ime:

*

Priimek:

*

Elektronski naslov:

*

Organizacija:

*

Na podlagi 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ESS, z označitvijo "Da, strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov" potrjujete, da ste seznanjeni s tem, da bodo osebni podatki (Ime, priimek, organizacija, elektronski naslov) skladno z veljavno zakonodajo zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe Slovenske platforme za trajnostno mobilnost in drugih aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo (MZI), Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, Ljubljana.

Na navedeni elektronski naslov vam bomo dan pred izobraževanjem (torek, 19. 1.) poslali povezavo, prek katere lahko dostopate do izobraževanja.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>