- C. domači PREŽVEKOVALCI (domače govedo, ovce, koze), PRAŠIČI, KOPITARJI - Stran 1

Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (osnovno in obnovitveno usposabljanje) 
NOVEMBER 2023
*

PLAČNIK IZOBRAŽEVANJA

*

E-NASLOV

(npr. janez.novak@example.com)

*

UDELEŽENEC

*

POSTOPKI

*

OMAMLJANJE

*

VRSTA ŽIVALI

Možnih je več odgovorov

*

Izpolnjujem pogoje šestega odstavka 17. člena Uredbe 1099/2009/ES (obkroži):

*

Dovolim, da mi UL VF pošilja obvestila o prihodnjih ponudbah in izobraževanjih na moj e-naslov

*

kontaktna telefonska številka

*

Vaše osebne podatke bo Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani (Gerbičeva ulica 60, Ljubljana) obdelovala za namen hitrejše komunikacije za namen pošiljanja informacij o izvedbi izobraževanj v okviru Centra za permanentno izobraževanje na UL VF v elektronski obliki. Podpis tega soglasja, s tem pa tudi posredovanje vaših osebnih podatkov, temeljita izključno na vaši osebni in prostovoljni privolitvi (člen 6(1)a GDPR). Če zgornje izjave ne boste želeli podpisati oz. ne boste želeli posredovati svojih osebnih podatkov za predstavljen namen, to ne bo imelo nobenih posledic za koriščenje storitev Centra za permanentno izobraževanje v okviru Veterinarske fakultete.

 

Svojo privolitev lahko, kadar koli prekličete na način, da po e-pošti to sporočite na Permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si . Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica  Kadarkoli lahko uveljavljate svoje pravice dostopa, izbrisa (izbris bo sicer imel za posledico, da obvestil s strani veterinarske klinike ne boste več prejemali, prav tako ne boste prejemali računa v elektronski obliki), popravka, omejitev obdelave in prenosljivost. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov UL (dpo@uni-lj.si). Če boste menili, da vaših osebnih podatkov ne izvršujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Prosimo, označite, ali se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov: