0%
100%

Vprašalnik ECML

 

Kratek evalvacijski vprašalnik ob zaključku štiriletnega programa Evropskega centra za moderne jezika Sveta Evrope z naslovom Jeziki v središču učenja (2016 - 2019)


Spoštovani,

poslanstvo delovanja Evropskega centra za moderne jezike (v nadaljevanju: ECML) je prispevati h kakovosti in odličnosti jezikovnega izobraževanja v državah članicah. Delovanje ECML poteka v okviru štiriletnih programov, ki so razdeljeni na razvojni in diseminacijski del. Z evalvacijo ob koncu vsakega programskega obdobja želimo ugotoviti, kaj delamo dobro in kje je prostor za izboljšave. Z vprašalnikom bomo preverjali poznavanje in relevantnost projektov ter uporabnost nastalih virov in njihov vpliv na vaše delo in jezikovno izobraževanje v Sloveniji. Vaš desetminutni prispevek z izpolnitvijo kratkega vprašalnika je izredno dragocen, za kar se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.

Bronka Straus,  predstavnica Slovenije v Upravnem odboru ECML 

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>