0%
100%

Starizem z vidika teorije upravljanja groze

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi na področju socialne psihologije, v kateri me zanimajo fenomeni, kot so starizem, anksioznost pred staranjem ter smrtjo in povezanost med njimi. Raziskava poteka v okviru magistrskega dela, izvajam jo Matija Zagoranski na Oddelku za psihologijo UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije pod mentorstvom prof. dr. Ernesta Ženka in doc. dr. Vesne Jug.
 

Starizem je vrsta diskriminacije do starejših in predstavlja pereč družben fenomen. V sklopu raziskave je moj namen, da raziščem, ali starizem deluje kot obrambni mehanizem pred anksioznostjo pred staranjem ter smrtjo, in ali posledično viša samospoštovanje ter zadovoljstvo z življenjem. Z rezultati bo raziskava lahko doprinesla k boljšem razumevanju starizma.
 

Vprašalnik je anonimen. Naslavlja različne vidike doživljanja smrti, staranja ter starizma, poleg tega pa vsebuje tudi postavke glede samospoštovanja in zadovoljstva z življenjem. Odgovarjanje na vprašalnik traja približno 8 minut.
 

Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj, ker pa postavke naslavljajo določene vidike smrti in staranja, se lahko pojavijo neprijetni občutki, kot so skrb, strah, nenehno miselno premlevanje ipd. V primeru pojave neželenih učinkov se lahko obrnete name, na e-poštni naslov 89222016@student.upr.si. Kontaktirate pa me lahko tudi v primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj.


Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega materialnega nadomestila. V kolikor boste želeli biti obveščeni o rezultatih raziskave, boste ob koncu vprašalnika lahko vpisali svoj e-poštni naslov, kamor vam bom poslal povzetek zaključenega dela.
 

Vaše sodelovanje v raziskavi je popolnoma prostovoljno in jo lahko kadar koli prekinete brez kakršnih koli posledic. Vaše podatke bom pod zaščitenim geslom skrbno varoval do objave dela, nato pa jih izbrisal.