Prijava na informativni dan FOV UM 2024 - Stran 1

 

V avgustu bomo na FOV za vse bodoče študente organizirali informativna dneva, na katerih bodo pridobili informacije, ki jim bodo pomagale k lažji odločitvi za vpis na dodiplomske ali podiplomske študijske programe naše fakultete.

Na informativnih dnevih bodo predstavljeni študijski programi fakultete in podrobnosti o študiju na FOV. Sodelovali bodo tako profesorji kot strokovne sodelavke Referata za študentske zadeve, ki bodo bodočim študentom odgovarjali na vprašanja v zvezi s študijem, prijavno vpisnem postopku na fakulteto in pogojih za vpis idr.

V kolikor bi potrebovali več informacij v zvezi z udeležbo na informativnih dnevih FOV se lahko obrnete na sodelavke Referata za študentske zadeve FOV UM referat.fov@um.si ali na sodelavke Kariernega centra FOV Um karierni.fov@um.si.

*

Ime:

*

Priimek:

*

Vpišite vaš elektronski naslov:

*

Izberite termin, ki vam ustreza:

*

Zanima me naslednji študijski program:


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Soglasje za zbiranje in objavo kontaktnih podatkov in fotografij
 
Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).
 
Seznanjen(a) sem, da:
- lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov;
- je Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca: doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, dpo@um.si.
 

S prijavo na dogodek in spodaj navedeno izjavo soglašam, da Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,


Izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.
 

ODPOVED DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator pred napovedanim dogodkom po e-pošti ali telefonu obvestil vse prijavljene na dogodek.