Prijava na delavnico o Nacionalnem strateškem časovnem načrtu za digitalno desetletje, 19.9.2023 - Stran 1

*

Ime in priimek

Organizacija

*

Delavnice se bom udeležil/a

* Povezavo do spletne video konference boste prejeli dan pred dogodkom.

Na delavnici želim prispevati predloge za naslednja vsebinska področja Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje:

Možnih je več odgovorov. Osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta se nahaja na povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/javne-objave/Osnutek_Nacionalni_nacrt_za-javno-obravnavo-28.8.23_TR-002-PRAVA-VERZIJA.pdf.

*

E-naslov

(Podatek bo uporabljen izključno za namen pošiljanja povezave do spletne video konference in obveščanja o morebitnih spremembah v zvezi z izvedbo delavnice).