Izzivi za razvoj podeželja na območju LAS Dolina Soče do 2027

Anketa je zaključena.