Spletni obrazec za odjavo prehrane - Stran 1

*

Ime in priimek otroka

*

Razred

*

Odjavljam

Možnih je več odgovorov

*

Datum prvega dne odsotnosti

*

Datum zadnjega dne odsotnosti

*

Vaše ime in priimek

Vaš e-naslov

(npr. janez.novak@example.com)

* Vaš elektronski naslov uporabimo samo za povratno sporočilo o uspešni odjavi obroka.