Prijavnica za interesne dejavnosti - RS

Spoštovani starši,
prosimo vas, da skupaj z vašim otrokom pregledate ponujene interesne dejavnosti in izpolnite prijavnico. Mentorji interesnih dejavnosti bodo v mesecu oktobru seznanili prijavljene učence o vseh podrobnostih.

                                                                                                                                                           Ravnateljica Jasna Korbar
S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem prijave.