Evalvacija šolskega leta 2023-2024

Spoštovani učenci in učenke!

Dober odnos med učencem in učiteljem vpliva na zadovoljstvo vas učencev, nas učiteljev in na samo uspešnost pri šolskem delu. Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želimo pridobiti informacijo o vašem zadovoljstvu na OŠ Krmelj v tem šolskem letu. Vprašanja natančno preberite in označite oz. zapišite tak odgovor, kot najbolj ustreza vašim izkušnjam in mnenju.
Anketa je anonimna.

Hvala za sodelovanje.

Vnesite geslo: