0%
100%

Analiza stanja invalidov v JPP

Spoštovani,

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v mesecu aprilu leta 2022 sklenilo pogodbo o izvedbi projekta »Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa – invalid v javnem potniškem prometu« z Geodetskim inštitutom Slovenije, ki v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju: NSIOS) izvaja analizo stanja invalidi v JPP v okviru raziskovanja različnih aktivnosti za izboljšanje dostopnosti javnega potniškega prometa invalidom, z namenom izboljšanjem mobilnosti invalidov.

Glede na to, da obstoječi podatki ne opisujejo dovolj dobro dejanskih potreb posameznika, se v ta namen Geodetski inštitut obrača na vas s prošnjo po pomoči pridobivanja podatkov, saj je 6. oktobra 2022 na zboru članic NSIOS bil sprejet sklep o sodelovanju NSIOS v projektu zbiranja podatkov glede mobilnosti invalidov.

Na podlagi sklepa in glede na to, da ima MOPE na razpolago le določene statistične podatke, ki pa niso zadostni za dober opis dejanskih potreb uporabnika ter, da se ugotovi morebitno namero uporabe »prevoza na klic« in dosedanje potovalne navade, se je pristopilo k izdelavi in uporabi vprašalnika. Z vprašalnikom želimo pridobiti podatkovno osnovo za podporo »prevoza na klic«, ki bo dopolnitev JPP.

Prevoz na klic je prevoz, ki invalidu omogoča, da potuje od doma do prilagojenega postajališča JPP.
Prevoz na klic deluje tako, da osebo lahko pripelje od izhodišča do končne točke, če se končna točka nahaja znotraj območju delovanja klicnega centra oz. relacije prevoza. V primeru, da oseba potuje izven območja delovanja klicnega centra, jo prevoz na klic pripelje do prve dostopne postaje javnega potniškega prometa.

Vprašanja v vprašalniku so povezana z dejansko mobilnostjo posameznika (izpolnjevalca ankete).
Glede na zgoraj opisano vas prosimo za izpolnitev ankete, pri čemer dovoljujete vpogled in analitično obdelavo, v okviru raziskave, sodelujočim na projektu v organizacijah:
• Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij,
• Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo,
• Geodetskemu inštitutu Slovenije. 

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte: marina.lovric@gis.si ali na tel.: 040 631 957.
Najlepša hvala za sodelovanje!