0%
100%

RAZISKAVA O DOKUPLJENIH REPROMATERIALIH

Spoštovani, prosimo vas za pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika, s katerim želimo osvetliti stanje dokupov vhodnih surovin / repromaterialov / inputov na ekoloških kmetijah v Sloveniji. Rezultati raziskave nam bodo v pomoč pri lažjem razumevanju trenutnega stanja in potreb ekoloških kmetij. Namen je postaviti spletno bazo vseh dovoljenih inputov v ekološkem kmetijstvu v Republiki Sloveniji, ki bo prosto dostopna. Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaš dragoceni čas in verodostojnost podatkov. Pridobljeni podatki bodo obravnavani zaupno in bodo namenjeni izključno za analizo stanja v okviru projekta CRP »Inputi v ekološkem kmetijstvu« ki ga izvajamo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM. Rezultati bodo podlaga za usmeritve podane na MKGP in UVHVVR ter dobaviteljem repromaterialov.