Anketa o podpori službe za pomoč uporabnikom - Stran 1

Jezik:

Vrsta uporabnika:

Izberite gručo, ki jo največ uporabljate:

Je bila vaša težava uspešno rešena?

Je bila vaša težava rešena v ustreznem času?

Prosim izrazite svojo stopnjo zadovoljstva:

Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Nekoliko nezadovoljen Nekoliko zadovoljen Zadovoljen Zelo zadovoljen
Splošna kakovost podpore
Znanje in strokovnost podpornega osebja
Komunikacija in spremljanje reševanja težav
Uporabniška dokumentacija: Ali ste v uporabniški dokumentaciji našli ustrezno razlago?
Sposobnost službe za pomoč uporabnikom, da diagnosticira vašo težavo
Sposobnost službe za pomoč uporabnikom, da reši vašo težavo
Potreben čas za rešitev vaše težave
Splošna kakovost rešitve

Kako bi ocenili komunikacijske sposobnosti osebja službe za pomoč uporabnikom?

S katerimi tehničnimi težavami se najpogosteje srečujete?

Kako je podporno osebje rešilo vašo težavo?

Bi radi kaj predlagali? Veseli bomo povratnih informacij.

Kako bi ocenili splošno izkušnjo s podporno storitvijo SLING HPC?

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja