Ocenitev inkluzije (vključenosti) študentov s posebnimi potrebami v študijski proces na UM 2021/22

Anketa je zaključena.