Prijava za sodelovanje v projektu Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev - Stran 1

*

Ime šole

*

Vrsta šole

*

Koliko učiteljic in učiteljev poučuje na vaši šoli? (Prosimo, zapišite s številom.)

*

Koliko učiteljic in učiteljev, ki poučujejo na vaši šoli, je v šolstvu zaposlenih do 5 let? (Prosimo, zapišite s številom.)

*

Koliko učiteljic in učiteljev, ki poučujejo na vaši šoli, je v šolstvu zaposlenih do 2 leti? (Prosimo, zapišite s številom.)

*

Prosimo, vpišite ime in priimek ter elektronski naslov koordinatorice oziroma koordinatorja na vaši šoli, ki bo skrbela oziroma skrbel za pridobivanje soglasij učiteljic in učiteljev na šoli ter organizaciji reševanja spletnih vprašalnikov.

*

Prosimo, zapišite število vseh učiteljic in učiteljev na vaši šoli, ki so pripravljeni sodelovati v raziskavi.

*

Prosimo, zapišite število učiteljic in učiteljev na vaši šoli, ki so v šolstvu zaposleni do 5 let in ki so pripravljeni sodelovati v raziskavi.

*

Prosimo, zapišite število učiteljic in učiteljev na vaši šoli, ki so v šolstvu zaposleni do 2 leti in ki so pripravljeni sodelovati v raziskavi.

Bi želeli še kaj dodati?