0%
100%

Odpadna hrana v Sloveniji: vzroki za nastajanje in priložnostiOdpadna hrana v Sloveniji
Vzroki za nastajanje in možne priložnosti


Anketa je oblikovana v okviru projekta Hrana ni odpadek (ARRS št: V4-2011). V dvoletnem projektu (2020–2022), v katerem sodelujeta Biotehniška fakulteta (UL) in Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS), obravnavamo:

  • stanje in vzroke nastajanja presežkov hrane in odpadne hrane v različnih členih verige preskrbe s hrano,
  • obstoječe modele upravljanja s presežki hrane in odpadno hrano v Sloveniji in možnosti za sodelovanje različnih deležnikov, oblikovanje predlogov za ukrepanje ter načinov preprečevanja in zmanjševanja presežkov hrane in odpadne hrane.

S to anketo želimo pridobiti osnovne informacije o vzrokih za nastajanje, kakor tudi o izvajanju in načrtovanju dejavnosti s področja presežkov hrane in odpadne hrane v vaši organizaciji, ter preveriti vašo pripravljenost za sodelovanje pri nadaljnjih aktivnostih projekta.

V okviru projekta smo že pripravili analizo nastajanja vzrokov odpadne hrane v Sloveniji. Ugotovoljene vzroke želimo z anketo preveriti v širšem krogu deležnikov. V primeru da želite analizo prebrati, je dostopna na tej povezavi.

Prosimo vas, da izpolnite anketo, saj bodo zbrane informacije izhodišče za dopolnitev tekočih in izvedbo nadaljnjih aktivnosti projekta. Izpolnjevanje ankete traja približno 3 minute za posamezno označeno aktivnost v verigi preskrbe s hrano.  


OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>