Izbira RaP predmetov 5. razred - Stran 1

Draga učenka, dragi učenec, spoštovani starši.
 

Pred vami je nabor vsebin razširjenega programa naše šole v prihodnjem šolskem letu. Predlagamo, da med ponujenimi vsebinami izberete največ sedem različnih aktivnosti. Sama ponudba še ne zagotavlja izvajanja dejavnosti.
 

Vaše izbire nam bodo v pomoč pri oblikovanju skupin in načrtovanju dela v razširjenem programu v šolskem letu 2024/25.
 

Najlepša hvala za sodelovanje!

*

Ime in priimek otroka:

*

Razred, ki ga otrok obiskuje v tem letu:

*

Izbira dejavnosti v RaP-u v 6. razredu OŠ Mozirje 2024/2025:

Možnih je več odgovorov

*

Vaš e-naslov za prejem kopije odgovorov

(npr. janez.novak@example.com)