Izbor ukrepov (ERA Policy Agenda) - Stran 1

Izberite 5 ukrepov, ki se vam zdijo za znanstveno-raziskovalno skupnost v Sloveniji najpomembnejši in bi jih morali tudi (začeti) izvajati. Tip vprašanja je povleci-spusti, kar pomeni, da odgovorite tako, da z miško povlečete ukrepe iz levega stolpca v desnega in tam spustite glede na vašo oceno pomembnosti ukrepa. Pod rubriko v desnem stolpcu k odgovoru "5 točk" povlecite tisti ukrep, ki se vam zdi najpomembnejši, 4 tistega, ki je malce manj pomemben, in tako navzdol, do podelitve 1 točke.

 (!) PROSIMO, DA RAZPOREDITE ZGOLJ 5 (PET) UKREPOV IN NE VEČ.

Razpoložljive kategorije:
 • U1: Omogočiti odprto i
  zmenjavo znanja in ponovno uporabo rezultatov raziskav, tudi z razvojem evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC)
  U2: Predlagati zakonod
  ajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav
  U3: Napredovati pri reformi sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalk ter institucij za izboljšanje njihove kakovosti, uspešnosti in učinka
  U4: Spodbujati privlačne in trajnostne raziskovalne poklicne poti, uravnoteženo kroženje talentov ter mednarodno, transdisciplinarno in medsektorsko mobilnost po vsem ERA
  U5: Spodbujati enakost s
  polov in vključenost, ob upoštevanju Ljubljanske deklaracije
  U6: Poglobiti ERA z zaščito akademske svobode v Evropi
  U7: Nadgraditi smernice EU za boljšo valorizacijo znanja
  U8: Krepiti trajnostnos
  t, dostopnost in odpornost raziskovalnih infrastruktur v ERA
  U9: Spodbujati pozitivno okolje in enake konkurenčne pogoje za mednarodno sodelovanje na podlagi vzajemnosti
  U10: Zagotoviti, da bodo
  misije in partnerstva EU na področju raziskav in inovacij ključno prispevali k ERA
  U11: ERA za zeleno preobrazbo
  U12: Pospešiti zeleni/digitalni prehod ključnih evropskih industrijskih ekosistemov
  U13: Krepiti vlogo visokošolskih ustanov, da bi se razvijale v skladu z ERA in v sinergiji z evropskim izobraževalnim prostorom
  U14: Približati znanost državljanom in državljankam
  U15:  Vzpostaviti regionalne in nacionalne ekosisteme na področju raziskav in inovacij za izboljšati regionalni/nacionalni odličnost in konkurenčnost
  U16: Izboljšati dostop d
  o odličnosti po vsej EU
  U17: Okrepiti strateške zmogljivosti evropskih javnih organizacij, ki izvajajo raziskave
  U18: Olajšati pripravo nacionalnega postopka ali orodja politike ERA za opredelitev tekočih ali načrtovanih ukrepov kot prispevek k izvajanju ERA
  U19: Vzpostaviti učinkovit in uspešen mehanizem spremljanja ERA
  U20: Podpreti prednostno razvrščanje, usklajevanje in usmerjanje naložb in reform na področju raziskav in inovacij
arrowOdgovori:
 • 5 točk
 • 4 točke
 • 3 točke
 • 2 točki
 • 1 točka
*

Prihajam iz


OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>