0%
100%

COVID-19 PANDEMİSİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAMLARINA ETKİLERİ

Sevgili öğrenci,
 
Slovenya - Ljubljana Üniversitesi uluslararası akademik ortaklarıyla birlikte,   'COVID-19 Salgınının Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Yaşamına Etkileri' isimli 2. küresel anketini gerçekleştiriyor. İlk anket, COVID-19 salgınının ilk dalgasından sonra Mayıs 2020'de başlatıldı. İkinci anket ile pandeminin ikinci dalgası sırasında öğrencilerin duruma ilişkin algılarındaki farklılıkları bulmayı amaçlıyoruz.
 
Anket, Avrupa Öğrenci Birliği anketine (2020) dayanmaktadır ve Covid-19 pandemisinin ikinci dalgası boyunca öğrenci hayatının nasıl göründüğü,  yüksek öğrenim öğrencilerinin pandeminin öğretim ve öğrenme, sosyal temaslar ve duygusal durum değişiklikleri ile nasıl başa çıktıkları konuları hakkında bilgi sahibi olmayı hedeflemektedir.
 
Yaşamınızın bu yönlerini anlamamıza yardımcı olmak için lütfen bu anketi doldurun. Çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve aynı zamanda politika yapıcılar ve yüksek öğretim kurumları için öğrencilerin ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve kurumsal gibi farklı ortamlarda bu tür kriz durumlarında nasıl desteklenebilecekleri konusunda öneriler oluşturmamıza yardımcı olacaktır.
 
8 bölüme ayrılmış anketi doldurmak yaklaşık 20 dakika sürecektir. Tüm yanıtlar anonim olarak kabul edilir. Toplanan veriler sadece anketin amaçları için kullanılacaktır.
 
Başka sorularınız varsa, lütfen Ljubljana Üniversitesi'nden Profesör Aleksander Aristovnik ile iletişime geçmekten çekinmeyin: aleksander.aristovnik@fu.uni-lj.si.

Sonraki sayfaya tıklayarak aşağıdaki bilgileri onaylıyorum:
• Bu araştırmaya gönüllü ve anonim katılım konusunda bilgilendirildim.
• En az 18 yaşındayım.
• Şu anda bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıtlıyım.

Son teslim tarihi: 31 Temmuz 2021
 
Bu araştırmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz!

1. SOSYO-DEMOGRAFİK VE AKADEMİK ÖZELLİKLER

Anketin bu bölümünde sizin sosyo-demografik ve akademik özellikleriniz ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.

Hangi ülkede okuyorsun (bu dönem)?  


Lütfen üniversitenizin adını yazınız (bu dönem devam ettiğiniz üniversite)

(ör: Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi; Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)

Devlet Üniversitesi öğrencisi misiniz?

Üniversiteye devam ettiğiniz ülkenin vatandaşı mısınız?

COVID-19 salgını nedeniyle taşındınız mı (örneğin öğrenci yurdundan aile evine vb.)?  

Aşağıdaki özelliklerden hangisi COVID-19 salgını süresince yaşadığınız bölgeyi tanımlıyor?

Karantina dönemlerini kiminle geçiriyorsunuz ya da geçiriyordunuz?

Öğrenci statünüz nedir?  

Hangi yükseköğretim seviyesine kayıtlısınız?

Kayıtlı olduğunuz programdaki ilk seneniz mi (Örn: Lisans birinci sınıf öğrencisi misiniz)?

Lütfen çalışma alanınızı belirleyiniz.

COVID-19 salgını süresince eğitim almaya ne kadar motive oldunuz?

Kaç yaşındasınız? 

Cinsiyetiniz nedir?

2. AKADEMIK YAŞAM

Anketin bu bölümünde, COVID-19 salgınının öğretim ve idari destek konusundaki deneyimlerinizi, performansınızı ve beklentilerinizi nasıl etkilediğini öğrenmek istiyoruz.

COVID-19 salgınından önce çevrimiçi öğrenim konusunda herhangi bir deneyiminiz oldu mu?

COVID-19 pandemisinden dolayı üniversitedeki dersleriniz (kampüs içinde sınıf ortamında yüz yüze yapılan dersler) iptal edildi mi?  

2.1 DERSLER

Yüz yüze sınıf ortamında gerçekleştirilen dersler iptal edildiği için deslerin organizasyonunda birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Aşağıda, çevrimiçi derslere ilişkin çeşitli ifadeler sıralanmıştır. Lütfen bu ifadeler için memnuniyet düzeyinizi değerlendiriniz. İfadeler ile ilgili herhangi bir deneyiminiz olmadığında lütfen »Uygun Değil« seçeneğini işaretleyiniz. 

Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum Uygun Değil
Gerçek zamanlı online derslerden (video konferans: Zoom, Skype, Teams, BigBlueButton, vb.)  
Video kaydı ile çevrimiçi derslerden(gerçek zamanlı olmayan)
Ses kaydı ile çevrimiçi derslerden (gerçek zamanlı olmayan)
Öğrencilere sadece döküman (sunu, makale, ödev) gönderilerek yapılan derslerden
Yazılı iletişime dayalı dersler (forumlar, chat vb.)

Aşağıdaki çevrimiçi ders formlarından hangisi baskın olarak tercih edilmiştir?

Lütfen sadece bir tane seçiniz

2.2 EĞİTİMLER/SEMİNERLER ve UYGULAMALI DERSLER 

Yüz yüze sınıf ortamında gerçekleştirilen dersler iptal edildiği için seminer ve uygulamalı derslerin organizasyonu değişmiştir. Aşağıda, seminer ve uygulamalı derslerin nasıl yapıldığına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Seminer ve uygulamalı derslerin yapılış formuna ilişkin memnuniyet düzeyinizi değerlendiriniz. İfadeler ile ilgili herhangi bir deneyiminiz olmadığında lütfen »Uygun Değil« seçeneğini işaretleyiniz. (Örnek: Uygulamalı derslerin video kaydı ile çevrimiçi (gerçek zamanlı olmayan) yapılmasından ....)

Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum Uygun Değil
Gerçek zamanlı online derslerden (video konferans: Zoom, Skype, Teams, BigBlueButton, vb.)
Video kaydı ile çevrimiçi derslerden(gerçek zamanlı olmayan)
Ses kaydı ile çevrimiçi derslerden (gerçek zamanlı olmayan)
Öğrencilere sadece döküman (sunu, makale, ödev) gönderilerek yapılan derslerden
Yazılı iletişime dayalı dersler (forumlar, chat vb.)

Seminer ve uygulamalı ders formlarından hangisi baskın olarak tercih edilmiştir?

Lütfen sadece bir tane seçiniz

2.3 DEĞERLENDİRME VE İŞ YOĞUNLUĞU

Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin değerlendirmelerinizi belirtiniz. Please rate your agreement with the following statements. Yüz yüze yapılan dersler iptal edildiğinden itibaren, ders sorumlusu hocalarım:  

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Uygun Değil
ders ile ilgili görevlerimi (ek okuma, ödev, kısa sınav vb.) düzenli olarak bildiriyorlar.
ödevlerime ilişkin performansım hakkında geri bildirimde bulundular. 
derslerle ilgili sorularıma zamanında cevap verdiler.
öğrencilerin çevrimiçi derslerin işlenişi ile ilgili önerilerine açıktılar. 
bu yeni durumda sınavların nasıl yapılacağı konusunda bilgi verdiler.

Yüz yüze yapılan dersler iptal edilmeden önceki iş yükünüzle son haftaladaki iş yükünüzü kıyasladığınızda ortalama olarak nasıl değişmiştir?  

2.4 SUNULAN ÖĞRETİMDEN VE YÖNETİMSEL DESTEKTEN MEMNUNİYET 

Yüz yüze yapılan dersler iptal edildiğinden itibaren üniversitenizin size sunduğu olanaklardan bazıları hakkındaki memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.  

Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum Uygun Değil
Derslerden
Seminer veya uygulamalı derslerden

Yüz yüze yapılan dersler iptal edildiğinden itibaren, üniversitenin size sunduğu hizmetlerden ne kadar memnun kaldınız?:

Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum Çok Memnunum
Öğretim üye ve öğretim 
Teknik destek veya bilgi işlem teknolojilerinden.
Öğrenci işlerinden.
Mali (maddi) konularda
Uluslararası ofisten.
Kütüphaneden
Halka ilişkiler (web siteleri ve sosyal medya bilgileri)
Özel öğretmenden
Öğrencilere danışmanlık veren birimlerden.

2.5 ÖĞRENCİ PERFORMANSI VE BEKLENTİLERİ 

Yeni öğrenme ortamını göz önüne aldığınızda, aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz?

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Uygun Değil
Yüz yüze yapılan derslere oranla online derslere odaklanmak benim için daha zor.
Yüz yüze yapılan dersler iptal edildiğinden itibaren öğrenci olarak performansım arttı.
Yüz yüze yapılan dersler iptal edildiğinden itibaren öğrenci olarak performansım kötüleşti.
Yeni öğretim sürecine iyi adapte oldum.
Yüz yüze yapılan dersler iptal edilmiş olsa bile bu yıl derslerde öğretilen becerilerde uzmanlaşabilirim.
Yüz yüze yapılan dersler iptal edildiğinden beri, derslerle ilgili en zor görevleri/ödevleri halledebiliyorum. 

ALTYAPI VE EVDEN ÇALIŞMA BECERİLERİ

Anketin bu bölümünde evden çalışma koşullarınız ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.

 

Evinizde aşağıda sunulan olanaklara erişiminiz var mı? 

Hiç Nadiren Ara sıra Sıklıkla  Her zaman
Çalışma için sessiz ortam
Masa
Bilgisayar
Gerekli yazılım veya programlar
Yazıcı
Kulaklık ve mikrofon
Web kamerası
Büro malzemeleri (not defteri, kalem vb.)
Sağlıklı internet bağlantısı
Ders çalışma materyalleri (zorunlu veya önerilen ders kitapları vb.)
Fakülte ya da üniversite kütüphanesi

Bilgisayar becerileriniz hakkında aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz? 

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Online bilgilere gözatma konusunda kendie güveniyorum.
Dijital içerik paylaşımı hakkında kendime güveniyorum.
Online öğretim platformlarını kullanma konusunda kendime güveniyorum. (BigBlueButton, Moodle, GoToMeeting vb.).
Çevrimiçi işbirliği platformlarını kullanma konusunda kendime güveniyorum. (Zoom, MS Teams, Skype vb.).
Online iletişim platformlarını kullanma konusunda kendime güveniyorum (e-mail, mesaj vb.).
Derslerim için gerekli olan yazılımları ve programları kullanma konusunda kendime güveniyorum. 
Bazı yazılım ve programların gelişmiş özelliklerini kullanma konusunda kendime güveniyorum.

4. SOSYAL YAŞAM Anketin bu bölümünde, COVID-19 krizi boyunca destek ağınız hakkında bilgi almak istiyoruz.

COVID-19 pandemisinden bu yana çevrimiçi olarak aşağıdaki kişilerle ne sıklıkla çevrimiçi iletişim kuruyorsunuz?

Asla Ayda iki ya da üç kez Haftada bir Haftada birkaç defa Her gün Günde birkaç defa Uygun Değil
Yakın aile üyeleriyle
Daha uzak aile üyeleriyle
Yakın arkaşlarla
Brilikte yaşadığınız kişilerle (ör: oda arkadaşı)
Komşularla 
Sınıf arkadaşlarıyla
Hocalarla
İdari personel ile (ünviersite)
Gönüllü kuruluşlarla
Sosyal ağlarla
Hayat arkadaşı (kız arkadas/erkek arkadaş)

Aşağıdaki size bazı durumlar sunulmuştur. Bu durumlarla karşılaştığınızda ilk kime başvuracağınızı belirtmeniz istenmektedir. Eğer birden fazla kişiyi seçme olasılığınız varsa lütfen en yakın hissettiğiniz kişiyi seçiniz. İlk önce kime başvurursunuz? 

Yakın aile üyesine Daha uzak aile üyesine Yakın arkadaşa Birlikte yaşadığım kişiye (ör: oda arkadaşı) Komşulara Sınıf arkadaşlarıma Hocalarıma İdari personele Gönüllü kuruluşlara Sosyal ağlara Hayat arkadaşı Hiç kimseye
Hasta olsaydınız ve birkaç gün yatakta kalmak zorunda kalırsanız evde kimin size yardımcı olmasını istersiniz 
Kendinizi kötü hissetseydiniz veya depresif olsaydınız kimi yanınızda olmasını isterdiniz 
Deslerle ilgili sorunları konuşmak isteseydiniz kime başvururdunuz
Eğitimin geleceği ile ilgili problemler hakkında konuşmak için kime başvururdunuz 
Mali durumunuz hakkında konuşmak için kime başvururdunuz 
Aileniz ve ilişkileriniz ile ilgili problemler hakkında konuşmak için kime başvururdunuz. 
Gelecekteki mesleki kariyeriniz ile ilgili sorunları konuşmak için kime başvururdunuz 
COVID-19 krizi hakkında konuşmak isterseniz kim yanınızda olur

5. DUYGUSAL YAŞAM

Anketin bu bölümünde, COVID-19 pandemisinin başlangıcından itibaren kendinizi nasıl hissetiğiniz değerlendirilecektir.  

Ülkenizdeki COVID-19'un patlak vermesinden bu yana, derslerinize katılırken, derslere hazırlanırken ve çalışırken aşağıdaki duyguları ne derece hissettiğinizi değerlendiriniz.

Hiç Nadiren Ara sıra Sıklıkla Her zaman
Sevinçli
Umutlu
Gururlu
Engellenmiş
Öfkeli
Kaygılı
Utanmış/mahcup
Rahatlamış
Umutsuz
Bıkkın
Rahat

6. YAŞAM KOŞULLARI

Anketin bu bölümünde, COVID-19 salgınının başlangıcından itibaren endişelendiğiniz bazı yaşam sorunlarınızın (genel ve finansal) olup olmadığı araştırılmaktadır. Lütfen aşağıdaki ifadeleri size uygunluk düzeyine göre değerlendiriniz. 

6.1 GENEL KOŞULLAR

Aşağıdaki kişisel durumlar hakkında ne sıklıkta endişe duyuyorsunuz? 

Çok az Nadiren Ara sıra Çoğu zaman Her zaman
Kişisel fiziksel sağlık
Kişisel ruh sağlığı
Derslerle ilgili konularda (hocalar, dersler, uygulamalı ödevler vb.)
Eğitimin geleceği
Kişisel mali durum
Aile ve ilişkiler
Gelecekteki mesleki kariyer
Gelecekteki COVID-19 benzeri pandemik krizler
Boş zaman etkinlikleri (sportif ve kültürel faaliyetler, eğlence etkinlikleri, arkadaşlarla takılmak vb.) 
Yurtdışına seyahat
Covid 19 ile enfekte olmak/ yeniden enfekte olmak
Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle ciddi şekilde hastalanmak
Yakınlarımını Covid 19 nedeniyle ciddi şekilde hastalanması
Sağlık sisteminin çöküşü

6.2 FİNANSAL/MALİ KOŞULLAR

Ailenizin gelir durumunu nasıl tanımlarsınız?

Aylık toplam harcanabilir gelirinizi (COVID-19 salgını öncesi) dikkate aldığınızda, eğitim masraflarınızı (konaklama gibi yaşam maliyetleri dahil ) ne düzeyde karşılayabilirdiniz?

Bu akademik yıl ücretli bir işiniz var mıydı veya akademik yıl boyunca ücretli bir işe girmeyi planlıyor muydunuz? 

Eğer ücretli bir işte çalıştıysanız veya çalışmayı planladıysanız, COVID-19 pandemisi bu işi etkilemiş midir?

COVID-19 pandemisinden sonra yakın gelecek için planlarınız nelerdir?

Öğrenim ücreti ödüyor musunuz? 

Eğitiminiz için burs alıyor musunuz?

6.3 DESTEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DAVRANIŞ

COVID-19 pandemisi bağlamında aşağıdaki kurumlara ve topluluklara ilişkin memnuniyet düzeyinizi belirtiniz

Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum Uygun Değil
Hükümet
Üniversite
Bankalar
Hastaneler
İşletmeler
Süpermarketler
Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar, öğrenci birlikleri...)
Medya (İnternet, radyo, TV, gazeteler...)
Vatandaşlar

Aşağıda sizlere bazı alışkanlıklarınız sunulmuştur. Bu alışkanları gerçekleştirme düzeyinizi COVID-19 pandemi öncesinde ve COVID-19 pandemisi boyunca değerlendiriniz. 

COVID-19 pandemisinden önce COVID-19 pandemisi boyunca
Hiç Nadiren Ara sıra Sıklıkla Her zaman Hiç Nadiren Ara sıra Sıklıkla Her zaman
El yıkamak
Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmak
Kalabalıktan ve büyük toplantılardan kaçınmak
Yüzünüze dokunmaktan kaçınmak 
El sıkışmak
Eczane ve marketlerden gerekli ürünleri stoklamak
Aile dostları ve komşular ile iletişim kurmak için plan yapmak
Seyahat iptali
İlaç yazdırmak
Evde çalışmak
Toplu taşımadan kaçınmak
Dışarıda maske takmak 
İnsanlara yardım etmek
İnternetten market alışverişi
İstirahat veya egzersiz
Aile üyelerini veya arkadaşları ziyaret
Aile üyeleri ile tartışmak
Alkol kullanmak
Sigara kullanmak

7. SAĞLIK KONULARI VE PANDEMİ ALGISI

Covid 19 testininiz pozitif çıktı mı?

Semptomlarınız nasıldı?

Etrafınızda Coivd 19'u atlatmış yada Covid 19 taşıyan birileri var mı?

O kişinin semptomlarını tanımlar mısınız?(COVID-19 ile enfekte olmuş birden fazla kişi tanıyorsanız, lütfen en şiddetli şekilde enfekte olan kişinin semptomlarını açıklayın)

Sizi koronavirüse yakalanmaktan koruyan bir aşı olsaydı, aşı olmaya karar vermeniz ne kadar olası olurdu?

Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
COVID-19'a neden olan virüs bir laboratuvarda oluşturuldu.
COVID-19'un semptomları 5G mobil ağ radyasyonuna bağlı.
COVID-19 salgını, belirli ilaç şirketleri ve devlet kurumları tarafından planlanmıştır.
Koronavirüsün gerçekten var olduğuna dair kesin bir kanıt yok.
Koronavirüsten öldüğü bildirilen kişi sayısı yetkililer tarafından kasıtlı olarak abartılıyor.
Mevcut pandemi, isteseler de istemeseler de herkesi aşı olmaya zorlayan küresel çabanın bir parçasıdır.

8. GENEL DEĞERLENDİRME

Anketin bu bölümünde, COVID-19 pandemisine ilişkin genel değerlendirmelerinizi belirtmeniz istenmektedir.

 

COVID-19 pandemisi hakkındaki genel düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Çalışmanın sonuçları hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen e-mail adresinizi belirtiniz. 

(e.g. john@gmail.com)

Teşekkür

Bu anketi doldurarak çalışmamıza katkı sunduğunuz için tekrar teşekkür ederiz.

You are currently in survey preview mode! Answers will not be saved!

Enable saving data and comments

Preview - data is not collected.
WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>